El punt de partida d'aquest encàrrec és dur a terme una anàlisi de l'actual estructura de sectors i del catàleg d'ocupacions i contraposar-la a la realitat del mercat de treball actual. Un referent d'aquesta anàlisi és el Llibre Blanc de Jacques Delors que l'any 1993 va dur a terme una reflexió sobre les dinàmiques del mercat de treball, posant en relació un nou context econòmic i unes noves necessitats socials i la identificació d'àmbits d'activitat generadors d'ocupació.Les conclusions d'aques

Datos de la licitación

Organismo

Objeto del contrato

El punt de partida d'aquest encàrrec és dur a terme una anàlisi de l'actual estructura de sectors i del catàleg d'ocupacions i contraposar-la a la realitat del mercat de treball actual. Un referent d'aquesta anàlisi és el Llibre Blanc de Jacques Delors que l'any 1993 va dur a terme una reflexió sobre les dinàmiques del mercat de treball, posant en relació un nou context econòmic i unes noves necessitats socials i la identificació d'àmbits d'activitat generadors d'ocupació.Les conclusions d'aques

Lugar ejecución/entrega

Barcelona, BarcelonaLicitaciones en Barcelona

Estado de presentación

Adjudicado

Plazo de presentación

De 02/01/2019 a 21/01/2019

Expediente

89-18

Presupuesto base

61.983,47 ? sin IVA 74.999,99 ? IVA incluido (21,00%)

* Si te interesa este contrato público debes consultar los PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS que contienen la información legalmente válida. En Infoconcurso proporcionamos, siempre que sea posible, los enlaces a los anuncios de licitaciones para poder consultarlos.


Anuncios publicados de la licitación


Otras licitaciones parecidas que te pueden interesar


Informes relacionados con la licitación

En los últimos 5 años SPM Barcelona Activa, S.A. ha adjudicado 55 licitaciones de "Otros servicios especializados" a 42 adjudicatarios diferentes por un valor de 1.870.106 euros. Los principales por número de licitaciones son: IMPENTO, SL (3), ASSOCIACIÓN NOTUS & ACTIVA PROSPECT RESEARCH & SOLUTIONS, SL UTE (2), Eco-Union (1), Fundacion Pere Tarres (1), DIME NETWORK INTERNATIONAL SL (1)

Informe de licitaciones de otros servicios especializados adjudicados por SPM Barcelona Activa, S.A. en el último año

En los últimos 5 años SPM Barcelona Activa, S.A. ha adjudicado 25 licitaciones de "Estudios de mercado" a 23 adjudicatarios diferentes por un valor de 1.226.616 euros. Los principales por número de licitaciones son: ASSOCIACIÓN NOTUS & ACTIVA PROSPECT RESEARCH & SOLUTIONS, SL UTE (2), LABCOOP SCCL (1), EVERIS SPAIN S.L.U (1), MIRAI ESPAÑA SL (1), I4SME PROJECTS SL (1)

Informe de licitaciones de estudios de mercado adjudicados por SPM Barcelona Activa, S.A. en el último año

En los últimos 5 años SPM Barcelona Activa, S.A. ha adjudicado 122 licitaciones de "Asistencia técnica en la gestión de bienes y servicios" a 92 adjudicatarios diferentes por un valor de 5.314.944 euros. Los principales por número de licitaciones son: IMPENTO, SL (4), Miralles & Serra Assessors, S.L. (3), DIME NETWORK INTERNATIONAL SL (3), JOANA BADIA RION (2), NOTUS, SCP (2)

Informe de licitaciones de asistencia técnica en la gestión de bienes y servicios adjudicados por SPM Barcelona Activa, S.A. en el último año

En los últimos 5 años SPM Barcelona Activa, S.A. ha adjudicado 72 licitaciones de "Estudios y servicios económicos" a 53 adjudicatarios diferentes por un valor de 3.177.359 euros. Los principales por número de licitaciones son: IMPENTO, SL (4), TANDEM SOCIAL, SCCP (3), Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona (2), Miralles & Serra Assessors, S.L. (2), Moebius Business (2)

Informe de licitaciones de estudios y servicios económicos adjudicados por SPM Barcelona Activa, S.A. en el último año

Los usuarios registrados acceden a Infoconcurso sin limitaciones y reciben alertas diarias por e-mail con licitaciones como esta.

Regístrate y prueba el servicio de forma gratuita durante 20 días.


Materias en las que hemos clasificado la licitación

Indicadores de SPM Barcelona Activa, S.A.

En Infoconcurso completamos la información de las licitaciones con algunos indicadores económicos que pueden ser de interés. En este contrato público conocemos información como:

  • Deudas pendientes a proveedores.
  • Periodo medio de pago a proveedores

Esta información está disponible únicamente para usuarios registrados en Infoconcurso