L'objecte d'aquest contracte és la realització d'auditories de comptes a les societats dependents de l'Ajuntament de Girona, de conformitat amb la Llei de Societats de Capital, que d'acord amb l'art. 29 RD424/2017, pel qual es regula el regim jurídic de control intern a les entitats del Sector Públic Local, estableix que l'auditoria de comptes formarà part de l'auditoria pública a realitzar per part de l'òrgan interventor, com a forma de control financer de l'activitat econòmica i financera del

Datos de la licitación

Organismo

Objeto del contrato

L'objecte d'aquest contracte és la realització d'auditories de comptes a les societats dependents de l'Ajuntament de Girona, de conformitat amb la Llei de Societats de Capital, que d'acord amb l'art. 29 RD424/2017, pel qual es regula el regim jurídic de control intern a les entitats del Sector Públic Local, estableix que l'auditoria de comptes formarà part de l'auditoria pública a realitzar per part de l'òrgan interventor, com a forma de control financer de l'activitat econòmica i financera del

Lugar ejecución/entrega

Estado de presentación

Adjudicado

Plazo de presentación

De 17/01/2019 a 30/01/2019

Expediente

2018047633

Presupuesto base

26.550,00 ? sin IVA 32.125,50 ? IVA incluido (21,00%)

* Si te interesa este contrato público debes consultar los PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS que contienen la información legalmente válida. En Infoconcurso proporcionamos, siempre que sea posible, los enlaces a los anuncios de licitaciones para poder consultarlos.


Anuncios publicados de la licitación


Informes relacionados con la licitación

En los últimos 5 años Ayuntamiento de Girona ha adjudicado 4 licitaciones de "Servicios financieros" a 4 adjudicatarios diferentes por un valor de 174.713 euros. : ARVAL SERVICE LEASE, S.A. (1), CAIXABANK SA (1), Banco de Santander, S.A. (1)

Informe de licitaciones de servicios financieros adjudicados por Ayuntamiento de Girona en el último año

En los últimos 5 años Ayuntamiento de Girona ha adjudicado 3 licitaciones de "Estudios y servicios económicos" a 3 adjudicatarios diferentes por un valor de 125.560 euros. : BALDRICK I MUNITZ, SL (1), Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat, SL (1), BOS CONSULTING, SL (1)

Informe de licitaciones de estudios y servicios económicos adjudicados por Ayuntamiento de Girona en el último año

En los últimos 5 años Ayuntamiento de Girona ha adjudicado 5 licitaciones de "Otros servicios especializados" a 5 adjudicatarios diferentes por un valor de 586.130 euros. : RUANO BOU, DANIEL (1), DEKRA INDUSTRIAL, SAU (1), BURÉS PROFESIONAL, SL (1), Andritz Ingeniería, S.A. (1), NARCÍS MOTJÉ SURROCA (1)

Informe de licitaciones de otros servicios especializados adjudicados por Ayuntamiento de Girona en el último año

En los últimos 5 años Ayuntamiento de Girona ha adjudicado 9 licitaciones de "Asistencia técnica en la gestión de bienes y servicios" a 9 adjudicatarios diferentes por un valor de 477.449 euros. Los principales por número de licitaciones son: Recuperacion de Energia, S.A. (1), GRUVASA 2015 SL (1), Cias Com 2001, S.L. (1), Datambient Assessors SL (1), BALDRICK I MUNITZ, SL (1)

Informe de licitaciones de asistencia técnica en la gestión de bienes y servicios adjudicados por Ayuntamiento de Girona en el último año

Los usuarios registrados acceden a Infoconcurso sin limitaciones y reciben alertas diarias por e-mail con licitaciones como esta.

Regístrate y prueba el servicio de forma gratuita durante 20 días.


Materias en las que hemos clasificado la licitación

Indicadores de Ayuntamiento de Girona

En Infoconcurso completamos la información de las licitaciones con algunos indicadores económicos que pueden ser de interés. En este contrato público conocemos información como:

  • Deudas pendientes a proveedores.
  • Periodo medio de pago a proveedores

Esta información está disponible únicamente para usuarios registrados en Infoconcurso